EteRNA

EteRNA je online igra sa više od 38 000 registrovanih igrača koja vam daje mogućnost da učestvujete u izgradnji prve globalne biblioteke dizajna RNK (Ribonukleinska kiselina) lanaca. Cilj projekta je otkriti nove principe dizajniranja RNK lanaca, kao i nove načine kontrolisanja živih ćelija i potencijalnog eliminisanja virusa. Igranjem ove neobične igre dobijate mogućnost da interagujete sa hiljadama igrača iz celog sveta i da učite iz rezultata pravih eksperimenata, kao i da učestvujete u potpuno novom načinu bavljenja naukom.

EteRNA

EteRNA je dvodimenzionalna slagalica u kojoj rešavate zadatke kombinovanjem četiri baze: adenina, citozina, iguanina i uracila, koji čine RNK lanac. Igračima je predočen cilj da manipulacijom nukleotida, fundamentalnih blokova svakog RNK lanca, prekombinuju molekule u oblike koje zadaje sama igra. Ti oblici verodostojno reprezentuju načine na koji se RNK pojavljuje u prirodi. Nijedan živi organizam nije napravljen bez učešća RNK komponenti.

Kombinovanje molekula može biti jako zabavno, a u ovom slučaju čak veoma korisno. EteRNA je razvijena od strane naučnika sa Stanford Univerziteta. Najbolji igrači ove igrice se bore za zaista izuzetnu nagradu, priliku da neki od njihovih dizajna ugledaju svetlost dana. Svake nedelje, nekoliko najstabilnijih dizajna budu sintetizovani u laboratoriji.

Ova nagrade se pokazala kao vrlo primamljiva za sve EteRNA igrače. Oni pažljivo proučavaju podatke o ponašanju sintetizovanih molekula koje laboratorija objavljuje. Igrači koriste ove podatke kako bi usavršili i unapredili svoje RNK kreacije.

Tokom poslednje dekade došlo je do povećanog interesovanja za ulogu koju RNK igra u regulisanju ćelijskih funkcija. Međutim, još uvek postoji mnogo aspekata o prirodi RNK lanaca koji naučnicima još uvek nisu poznati.

Učešćem u projektu oni pomažu naučnicima akumulirajući iskustvo putem procesa pokušaja i grešaka. Igrajući ovu igru, igrači otkrivaju nove fundamentalne aspekte biohemije koji niko, čak ni eminentni naučnici, još nisu razmatrali. Na ovaj način oni brišu liniju koja razdvaja igrače i naučnike.

1 zvezdica2 zvezdice3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdica (6 glasova, prosečno: 5.00 od 5)
Loading...Loading...